Container på gården denna helg

Som vi informerade om i senaste informationsbrevet är denna vårs städning inställd pga rådande omständigheter. Men vi vill bara påminna om att vi kommer att ha en container på gården under denna helg (16-17 maj). Containern kommer att finnas intill Sigrid Undsetsgata 6.

Vi ber även alla att märka upp sina cyklar med namn och adress i våra cykelrum innan den 17 maj. Det börjar bli trångt i våra cykelrum, så cyklar som inte märks upp kommer att omhändertas av vår fastighetsskötare Svefab.

Vi ber också alla att hjälpas åt, framförallt när vi har en container på gården, att städa våra gemensamma utrymmen. Kom ihåg att ingenting får stå i våra källargångar eller trapphus, så om ni ser skräp hjälp till att slänga det för allas trevnad.

Mvh

Styrelsen