Elavbrott på Drachmannsgatan 12/1 2018

Information angående Aptus kortläsare efter elavbrottet.

Elavbrottet har slagit ut aptus funktionen på Drachmannsgatan 15-19. Det går inte att komma in i källarvåningen och förråden. Portarna är inte låsta (en säkerhets åtgärd vid elavbrott).

Felanmälan skickas till Bergs lås och felet kommer att åtgärdas så fort som möjligt den kommande veckan.

Kabelfelet som orsakade elavbrottet har tillfälligt åtgärdats av Ellevio.  Ett större arbete kommer att påbörjas om 3 veckor för att dra nya kablar och ta bort provisoriska kabeln som ligger på vägen utanför portarna.

Styrelsen