Extra stämma inställd

På grund av det rådande läget kring Covid-19/Coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in vår extra stämma den 14 april. Vi räknar med att kunna ha vår ordinarie stämma i juni. Kallelse kommer att komma i god tid innan.

Stadgeändringarna kommer att behandlas på ordinarie stämma i juni och sedan på en extra stämma i höst.

Har ni frågor kring detta eller andra frågor till styrelsen. Kontakta oss på brfsmalanningen3@gmail.com eller lägg ett brev i vår brevlåda på Holbergsgatan 20 NB.

Mvh
Styrelsen