Fastighetsärenden uppdaterade tider

Under våren ha vi testat en ny rutin för fastighetsärenden där en representant från Svefab sitter i föreningslokalen på Holbergsgatan 20 för att ta emot ärenden. Pga få besökare kommer vi att ändra tiden från kl. 8-9 på fredagar till kl. 7-8 istället. Detta kommer att börja gälla från och med fredagen den 17 maj.
Mvh
Styrelsen