Fastighetsärenden

Under våren kommer vi att testa en ny rutin för fastighetsärenden. Göran Åslund från Svefab kommer att finnas tillgänglig på vårt kontor, Holbergsgatan 20, fredagar kl 8-9 för att fånga upp synpunkter och ärenden, detta med start från och med 5 april. Svefab ronderar en gång i veckan hos oss, oftast torsdagar eller fredagar, men det kan även bli en annan dag om de har ett ärende i området.
Mvh
Styrelsen