Föreningsstämma den 7:e maj 2015

Välkommen till föreningsstämma i Brf Smålänningen 3 den 7/5, 2015, kl 19 på  biograf Kaskad (Blackebergstorg)!

Kallelser med dagordning kommer att delas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Årsredovisning kommer att skickas ut så snart den är klar.

Vill du ha ett ärende behandlat på stämman ber vi dig komma in med detta till styrelsen före den 7/4, 2015. E-maila gärna på brfsmalanningen3@gmail.com eller lämna ett brev i postfacket på Holbergsgatan 20.

Har du synpunkter på styrelseval eller själv är intresserad av att delta i styrelsearbetet så påminner vi om att Cynthia Fredes och Anki Lind är valberedning och kan nås på Cynthia.brf@hotmail.com.

Med vänlig hälsning

Styrelsen