Infobrev april 2017

 

 

Infobrev April

 

Vi har lämnat ett intensivt år bakom oss. Mycket har hänt i föreningen. 3 fas dragningen är klar. Många har bytt ut sina gasspisar mot elspisar. Vi har även bytt fasaden på våra ateljéer. Dom kommer nu att läggas ut för försäljning.

 

Årsstämma

Den 8 maj är det föreningsstämma. Vi kommer vara på Kaskad. Kallelse kommer. Vill du lämna in en motion till stämman så är det viktigt att den kommer in i tid. Den behöver komma in så den kan skickas med i kallelsen.

 

Valberedning

Vår valberedning består av Anki Lind, Malena Cederberg och Erik Kekonius. Är du intresserad av styrelsearbete eller har synpunkter eller tips så hör av dig till valberedningen. Du kan maila dom på malena_cederberg@hotmail.com eller lämna ett brev i styrelselokalen så ser vi till att valberedningen får det.

 

 

Parkering

Vi har ett antal parkeringsplatser. Det finns en kölista som styrelsen administrerar. Många står på kö. Parkering gäller annars på gatorna. Det är inte okej att parkera inne på gårdarna eller på gångvägarna utmed husen. Där är det bara i och ur lastning som gäller.

 

Städdag

6 maj 11.00-15.00 har vi vårstädning. Då hjälps vi åt att göra våra gårdar fina inför sommaren. Det kommer även att finns containers där man kan slänga skräp.

De stora sopsäckar med bråte som står utanför porten vid Holbergsg 34 ska inte stå där. De som känner sig vid dessa ombeds ta hand om dem snarast. Ska de slängas får vederbörande se till att de körs till sopsorteringen

 

Kompostering

Vi har en kompost som man kan använda. Nyckel kan kvitteras ut på kontoret. Där finns även påsar för komposteringen.

 

 

Hälsningar Styrelsen