Infobrev

 

Infobrev

Styrelsen når Du lättast på mail. brfsmalanningen3@gmail.com
Vi har också en telefonsvarare, 0733 90 56 24 som lyssnas av minst engång i veckan. Man kan alltid lämna en lapp eller brev i vår lokal på Holbergsgatan 20. Om Du vill träffa någon personligen så finns vi i lokalen vid vissa datum. Vilka tider det är kommer att sättas upp i trapphus och på hemsidan.

 

Ekonomi

Vi jobbar hårt för att kunna behålla vår goda ekonomi. I början av juli gjorde vi en maximal amortering av föreningens lån hos SBAB med 3 645 000 kr. Lånet som togs vid förvärvet av fastigheten, 2013 , var på 70 000 000 och är nu efter amorteringen nere på 32 805 000 kr. Detta kommer sänka våra lånekostnader ytterligare. Styrelsen avser att fortsätta amortera i högsta takt.

 

Ateljéerna & Försäljning

Vi har sålt en ateljé och kommer sälja resten.

 

Gårdar & Cykelrum

Inför hösten och vintern vill vi att alla ser till att cyklar mm ställs in i cykelrummen så att dom inte står i vägen för snöröjningen. Ni som har cyklar, barnvagnar, pulkor och annat som står i förråden se till att plocka bort det som inte används. Idag är förråden överfulla med saker som inte används. Vi har anlitat en firma som heter Blue Harvest som sköter om våra gårdar. Dom gör det på uppdrag av oss så det är vi som talar om vad som ska göras.

 

Förråd

Se till att ditt förråd är märkt. Det går inte att bara ta ett förråd för att det står tomt.

 

Sopor & Grovsoprum.

Om soptunnorna är fulla så finns det en stor bakom vårt grovsoprum. Det går inte att bara ställa soporna bredvid. Det kommer råttor och flugor.

Vårt grovsoprum kommer att få en till öppettid. Söndagar 10.00-12.00

 

Kvällsöppet

19.00-20.00 finns representant från styrelsen i vår lokal på Holbergsgatan 20.

Kom och träffa oss, ställ frågor eller kom med synpunkter. Öppettiderna är

 

24 augusti

28 september

26 oktober

30 november

 

Att äga en bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär lite mer än att bo i en hyresrätt. Du är del i en förening. Där vi har ett gemensamt ansvar för inte bara sitt eget boende utan för hela föreningen. Det ligger på alla vårt ansvar att se till att förvalta det vi har på bästa sätt. Engagera dig i vår gemensamma förening. Kom med idéer på vad vi kan göra för att vi alla ska få det bättre.

Lägenhetsunderhåll & renovering

Vi från styrelsen har beslutat att vid renovering av lgh få in underlag och intyg för att ge tillstånd för renovering. Med denna skall firmornas namn och org-nr fram gå samt en kopia av deras försäkringsbevis samt F-Skattsedel. Om ombyggnad av bad och kök sker skall intyg för dessa jobb bifogas gällande rör (säkervattenintyg)
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhållet i lägenheten. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, tak, inredning i kök och badrum, glas och insida bågar i fönster samt innerdörrar.

För ytterdörr, bärande väggar, vatten- och avloppsrör samt värmesystem, golvbrunn, fasad, balkong, uteplatser etc gäller särskilda regler.

Utgå från att mer omfattande ombyggnationer kräver styrelsens tillstånd. Generellt tillåts inte ombyggnad av bärande väggar, ingrepp i bärande konstruktioner, förändringar av avlopps- och/eller vattenledningar eller dyl.

Vid ombyggnad av våtrum och ändringar av vatten- och avloppsledningar samt ventilation gäller särskilda regler och fackman skall därför alltid anlitas. Vi vill ha intyg på dom som skall renovera med våtrumsintyg samt säkervatten intyg och ovk-intyg.

Styrelsen skall alltid godkänna ombyggnation så lämna in vad som skall göras samt ritning/skiss så är det lättare att förstå ändringarna. Om man är osäker om var gränserna går i sammanhanget är det bästa att fråga. Vad som får göras framgår för övrigt av föreningens stadgar.

Bostadsrättsinnehavare uppmanas att ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt knuten till sin hemförsäkring.

Hyrestagare får själv måla och/eller tapetsera om förutsatt att det görs fackmannamässigt. För allt annat arbete skall tillstånd begäras från styrelsen.

Hänsyn
För att alla ska trivas i huset är det viktigt att man visar hänsyn mot sina grannar.
Mellan kl. 22.00 och 08.00 skall ljudnivån hållas så låg som möjligt. Det gäller även i trapphus och på gårdar.

Störande arbeten i lägenheten såsom borrande och hamrande får ske vardagar mellan 08–21 och på lördagar 10–20.
Undvik störande arbeten på söndagar.

Vid mer omfattande renoveringar med störande arbeten som följd ska ett meddelande om detta placeras väl synligt i entrén. Här ska framgå namn, lägenhets- nummer och telefonnummer till den som genom- för renoveringen. Man ska också upplysa om under hur lång tid arbetet beräknas pågå. Respektera de störningsfria tiderna ovan.

Parkering

Vi har ett antal parkeringsplatser. Det finns en kölista. För närvarande är alla uthyrda. Så fort en blir ledig så blir den tilldelad nästa på tur.
Trapphus

Under v 34 kommer Alviksmåleri börja att måla om trapphuset på Sigrid undsets gata 24.

 

Styrelsen