Informationsmöte och Extra stämma

Infomöte och extra stämma

Kallelse till ALLA BOENDE i Brf Smålänningen 3 – hyresgäster och föreningsmedlemmar till Informationsmöte ang el-renoveringen.
Därefter hålls extrastämma och informationsmöte i bostadsrättsföreningen för föreningsmedlemmarna.

Tid – Tisdagen den 20/10  2015 Kl 19.00 – OBS – fel datum i kallelsen. Rätt datum är 20/10!
Plats – Biograf Kaskad Blackebergs Torg

Gemensamt möte med alla boende i våra fastigheter med information om uppgradering till 3-fas och byte av elstigare. Vi kommer att börja med ett informationsmöte om den stora renovering av elen i våra fastigheter‚ även en representant från entreprenören kommet att närvara för att hjälpa till att besvara frågor. Till detta är alla boende kallade. Efter informationsmötet hålls en extrastämma och informationsmöte för föreningsmedlemmarna‚ se bifogad dagordning.