Ny teknisk förvaltare och fastighetsskötsel

I september sades avtalet med Jensen Drift upp och styrelsen har sedan dess arbetat med att ta in offerter från andra företag som erbjuder motsvarande fastighetstjänster. Sex företag har gått igenom våra fastigheter och lämnat offert.  Styrelsen har omsorgsfullt studerat och jämfört upplägg och offerter och till slut valt att gå vidare med Svealands fastighetsteknik AB, Svefab. De erbjuder teknisk förvaltning, fastighetsservice och mark- och trädgårdsskötsel. De har fått utmärkta referenser och gett ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Svefab kommer därför ansvara för vår  tekniska förvaltning, fastighetsskötsel och mark- och trädgårdsskötsel fr o m 1 januari 2019. Ett första möte om hur vi ska jobba tillsammans kommer att hållas i nästa vecka och därefter kommer vi att informera mer om hur övergången kommer att gå till. Jensen Drift ansvarar för fastighetsskötseln som vanligt fram till årsskiftet. Rondering kommer även fortsättningsvis vara en gång i veckan och felanmälan kommer att kunna göras till Svefab på telefon eller i deras kundportal.
Jensen Drift har skött vår fastighet sedan ombildningen 2013 och vi har haft ett nära och gott samarbete. Styrelsen ser dock ett värde i att hitta en ny partner vilket vi tror kan ge ny kunskap och utveckla och inspirera till nya förbättrade arbetssätt och metoder.
Jensen Drift, representerade av Daniel Jensen och Hannu Ojanne har varit mycket hjälpsamma och serviceinriktade för vilket vi riktar ett stort TACK!
Styrelsen