Nyhetsbrev Februari

Elarbetet

Nu är arbetet med 3 fas i gång.
Dom tar en port i taget. Lappar delas ut till varje lägenhet när det är dags så att arbetarna kommer in.

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp har satts ihop som ska ta fram ett förslag på spisar. Om vi är fler så får vi bättre priser. Så gruppen kommer att komma ut med en förfrågan om vilka som vill byta spis och utifrån det ta fram ett förslag. Gruppen kommer även att titta på om vi kan få ett gemensamt pris för plomberingen av gasen. Om du har idéer och synpunkter till gruppen så maila oss på föreningsmailen. Vi kommer gå ut med fortlöpande information hur arbetet går.

Sopor

Våra allmänna utrymmen är ej grovsovrum. Det är alltså inte okej att ställa sopor och annat än i grovsovrummet. Grovsovrummet kommer i Mars att ha samma öppetidet men då vara obemannat. Vi gör ett försök och hoppas att det sköts lika bra som nu.

Förråd

Vi kommer att tömma alla förråd som inte är märkta. Det finns idag en hel del förråd som det inte står något lägenhetsnummer på. Vi har satt upp lappar på dom förråden. 1 april kommer vi att ställa upp en container och tömma alla omärkta förråd.

Brandskydd

Här är tips och råd från Brandmyndigheten. Vi måste hjälpas åt att förhindra brand i våra hus. Broschyren kommer att finnas på hemsidan med alla råd.

Inne i våra lägenheter finns det mycket som kan vara brandfarligt.
Ta för vana att dra ur elkontakter när du använt hushållsapparater. Ställ inte levande ljus på tv.
Skulle det börja brinna – dra ut kontakten och släck med vatten eller din brandsläckare/brandfilt.
Börjar det brinna på spisen – kväv elden med ett lock eller liknande. Använd aldrig vatten och stäng av fläkten.

När det gäller våra allmänna utrymmen så måste de vara fria. Vi får alltså inte ställa saker utanför våra dörrar eller i trapphusen. Det är både för att det blir en brandrisk men också för att vi hindrar räddningstjänsten att ta sig fram. Från den 1 december är det förbjudet att lagra saker i trapphus. Utrymningsvägarna måste vara fria. 60% av alla anlagda bränder börjar i trapphus.

Se till att din brandvarnare fungerar. Den är en billig livförsäkring. Batteriet måste bytas med jämna mellanrum.

Om en brand bryter ut –
RÄDDA – rädda först dom som är i livsfara
LARMA  – ring 112
SLÄCK

Ordningsregler

På vår hemsida kommer vi att lägga upp ordningsregler som är till för att alla ska trivas. Det är viktigt att vi tar hänsyn och respekterar varandra.

Hälsningar 
Styrelsen