Nyhetsbrev september

Infobrev September

Information

Information är alltid svårt. Vi försöker att vara tydliga. Informationsbreven som kommer varannan månad är ett sätt. Öppet hus i lokalen 1 gång i månaden är ett annat sätt. Dit kan man gå och möta någon av oss i styrelsen. Sen finns den mesta information att hitta på vår hemsida. Det går att maila och ringa oss också. Hoppas att ni känner att ni kan vända er till oss. Kom med frågorna direkt till oss. Nästa öppet hus är den 6 oktober i lokalen på Holbergsgatan 20. Kl 19.00-20.00

Gårdarna

Vi har anlitat något som heter VeteranKraft för att klippa buskar och sköta våra rabatter. Dom har redan börjat.

Höststädning

Vi kommer att hjälpas åt att städa våra gårdar lördagen den 22 oktober. Även denna gång kommer vi ställa upp containers så vi kan slänga allt skräp som står i våra källargångar och även det vi vill rensa ut från våra egna förråd. Det kommer sättas upp lappar när vi närmar oss.

Störningar mm

På årsstämman så togs beslut att man själv får betala ifall störningsjouren måste rycka ut. Fakturan på utryckningen kommer därför att skickas direkt till den som orsakar störningen. Det samma gäller ifall man själv är orsaken till att Bravida måste komma under jourtid och åtgärda något akut fel. Bravida är dom som sköter det akuta då inte Jensens är i tjänst.

Det är inte okej att använda balkongen att klättra in i lägenheterna. Det är svårt för grannarna att veta om det är någon obehörig som tar den vägen.

Inglasning av balkonger

Vi har fått frågan om att glasa in våra balkonger. Det är inte aktuellt eftersom delar av våra hus är K märkta. Så fasaderna får inte ändras. Det är därför vi i styrelsen tagit beslut om att det inte är tillåtet.

Soprum

Åter igen behöver vi påminna om att hålla ordning i vårt soprum. Det ställs utanför dörren och sorteras inte efter det som står vid behållarna.

Tvättstugorna

Tvättstugorna är vårt gemensamma ansvar att sköta. Reglerna som finns i varje tvättstuga måste följas.

Spisgruppen

Nu är äntligen 3 fas dragningen nästan klar. Fortum har dragit in dom ledningar som fattades. Det är bara en kabel fram till Holbergsgatan som är kvar att dra. Så nu kan vi snart börja sätta in våra nya spisar. Ni som beställt spis kommer få mer information inom 3 veckor. Vi håller på att organisera gasplombering och spisleverans. Om du beställt och inte hör någon inom 3 veckor så kontakta Spisgruppen.

Hälsningar

Styrelsen