Problem med värme och varmvatten på Holbergsgatan 36

Vi har sedan några dagar tillbaka haft problem med undercentralen i Holbergsgatan 36 som påverkar både värme och varmvatten. Vår fastighetsskötare utreder problemet och vi hoppas att det ska vara åtgärdat inom kort.

Mvh

Styrelsen