Stora kostnader för tömning av grovsoprum!

Under en längre tid nu har kostnaderna för grovsoprummet stigit. Vi har också fått betala extraavgifter och straffavgifter för att det slängs ”fel sorts” sopor, som tex målarburkar, blåbetong, rivningsmassor samt för att det överfylls med möbler etc som slängs på golvet.

Vi har tidigare informerat att grovsopor endast ska läggas i kärlen och att man inte får ställa saker på golvet samt att vad som helst inte får slängas i grovsoprummet. Finns även anslag om detta i soprummet. Tyvärr har det ignorerats kontinuerligt av några få boende vilket då medfört att kostnaderna har stigit markant för oss alla. Firman som hämtar våra grovsopor har informerat oss om att vi har ovanligt mycket grovsopor i vårt soprum. Här nedan är bilder tagna förra helgen.

Bättring måste ske!