Vi önskar alla en god jul och gott nytt år!

Styrelsen tar nu julledigt och är åter den 8:e januari, 2015.

Vi tackar för det här året och önskar alla boende i Smålänningen 3  en mycket god jul och gott nytt år.