Grovsoprum & kompost

Öppettiderna för grovsoprummet är:

Måndag-Söndag: 08:00-20:00

Soprummet är endast till för grovsopor!

Du får INTE slänga: Miljöfarligt avfall som rivningsmassor, gammalt golv, skåp, överblivet byggmaterial, byggavfall, färgrester, lösningsmedel och däck.

Du får INTE slänga: större möbler som ej får plats i behållaren, kylskåp och frysar, glas och stora speglar, lösningsmedel och kemikalier, andra frätande ämnen, färg eller julgranar.

Vid stadens återvinningscentraler kan du göra dig av med överblivet byggmaterial, färgrester, vitvaror och kasserade möbler etc.

Du FÅR slänga brännbart material som inte innehåller miljögifter med de vanliga soporna, mindre möbler som får plats i behållaren, elektronik upp till en mikrovågsugns storlek ihopvikta eller nedskurna kartonger.

Hushållssopor, tidningar, glas och matavfall slängs i behållarna avsedda för dessa vid Holbergsgatan 38  samt vid Sigrid Undsets Gatan 14 intill soprummet.

Ang. komposten finns det nycklar till våra två kompostkärl att hämta från styrelsen. De bruna kompostpåsarna finns att hämta i grovsoprummet, se öppettider för att komma in.