Försäkring

Föreningen har en försäkring på fastigheten som inkluderar kollektiv bostadsrättstillägg, observera att detta bara gäller bostadsrättstillägget och inte hemförsäkringen i övrigt.
Alla bostadsrättsinnehavare bör även teckna en egen hemförsäkring.

Tänk också på att om du har gjort ett individuellt tillägg till bostadsrättstillägget så kanske det är något du vill ha kvar.
Diskutera med ditt försäkringsbolag.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för de gemensamma och de yttre utrymmena och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för de inre.

Vid skada som kan omfatta bostadsrättstillägget kontakta styrelsen.

Bostadsrättsförsäkring (kollektiv)
Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet.
Villkor: Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01
avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar. Grundsjälvrisken är 1
500 kr.
– Omfattning Grundskydd enligt avsnitt C, Drulleförsäkring
enligt avsnitt E.


Boendeförsäkring – Försäkringsvillkor 2016-01-01