Försäkring

En bostadsrättsinnehavare bör till sin bostad ha en hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Föreningen har i sin försäkring tidigare tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg, vilket inneburit att bostadsrättsinnehavaren inte har behövt teckna detta tillägg.

Styrelsen har beslutat att ej längre teckna detta kollektiva bostadsrättstillägg, vilket innebär att bostadsrättsinnehavaren behöver teckna ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring, från och med 2023-06-30 då nuvarande försäkring löper ut.

Att teckna ett sådant tillägg är enkelt, och innebär att man ringer till sitt försäkringsbolag och säger att man behöver ett bostadsrättstillägg.

Anledningen till att föreningen ej längre kommer teckna
ett kollektivt bostadsrättstillägg är:

● Det är mer fördelaktigt att bostadsrättsinnehavaren själv får bestämma omfattningen av sitt bostadsrättstillägg.
● Det är mer fördelaktigt att bostadsrättsinnehavaren själv gör anmälan och för dialog med försäkringsbolaget om skada. När ett kollektivt bostadsrättstillägg gäller är det styrelsen som behöver anmäla skadan och föra dialog med försäkringsbolaget.
● Det är få försäkringsbolag som erbjuder ett kollektivt bostadsrättstillägg, varpå föreningen har färre bolag att välja mellan när vi ska konkurrensutsätta vårt avtal.