Att bo i bostadsrätt

Brf = bostadsrättsförening
Brh = bostadsrättshavare
1. Väggar i lägenhet
2. Golv
3. Innertak i lägenhet
4. Dörrar
5. Fönster och fönsterdörr m.m.
6. VVS-artiklar m.m.
7. Ventilation och värme
8. Köksutrusning
9. El-artiklar
10. Förråd, gemensamma utrymmen m.m.
11. Mark, uteplats m.m.
12. Balkong och altan
13. Övrigt
ANSVARSFÖRDELNING BRF – BRH
Väggar i lägenhet Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Lägenhetsavskiljande vägg * Insidan, t.ex. tapeter och puts, inkl. ev. tätskikt i våtrum, in till byggnadens stomme.
Icke bärande innervägg *
Ytskikt på vägg inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet * Insidan av lägenhetesavskiljande och bärande vägg, t ex tapet målning, puts inkl fuktisolerande skikt (fuktspärr) i våtrum.
Yttervägg och bärande konstruktion *
Golv Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Ytskikt på golv inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet. * Exempel på underskikt som hör till bostadsrättshavarens ansvar; gipsskiva, spånskiva, sand
Golv inkl. ev. tätskikt intill byggnadens stomme (t.ex. bärande bjälklag) * Med golv avses t.ex. tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande (fuktisolerande) (tät)skikt, parkettgolv inkl under-
Innertak i lägenhet Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Innertak upp till byggnadens stomme inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet * Ytskikt och underskikt som t ex målning, puts, och stuckatur
Dörrar Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Ytterdörr ytbehandling utsida * Om fönsterdörr (balkongdörr) se särskild rubrik
Ytterdörr inklusive; * Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud och brandklassning uppfyllas.
– dörrblad, karm och lister/foder,
– ytbehandling insida, Namnskylten ändras/underhålles av BRF
– handtag och beslag,
– lås inkl låscylinder, låskista, beslag och nycklar,
– ringklocka,
– brevinkast och namnskylt,
– tröskel,
– tätningslist
Innerdörr, dörr i lgh *
Fönster och fönsterdörr/balkongdörr Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Karm, båge och tröskel *
Yttre målning * Målning utsida
Fönsterglas, spröjs, kitt *
Fönsterbänk *
Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn * Enl. HSB ansvarar brf för spanjoletter
Tätningslist *
Persienn och markis *
Invändig målning av karm och båge samt målning mellan bågarna *
VVS-artiklar m.m. Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Bad & Tvätt
Avloppsledning med golvbrunn och sil, inkl. armaturer * Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning.
BRH svarar för rensning av golvbrunn
BRH svarar för underhåll av ytskikt.
Rensning av vattenlås * BRH svarar för normal rengöring
Klämring * (För fixering av golvmatta till golvbrunn)
WC-stol; porslin och sits! *
WC-stol, övrigt * Flottör.
Anordningar för vattentillförsel
Tvättställ/vask och bidé * Porslin, väggfäste
Blandare, kall- och varmvattenarmaturer. * Avser utrustning BRF monterat
Vattenlås.
Bottenventil och packningar
Avstängningsventil. *
Badkar, dusch, duschkabin och duschslang *
Tvättmaskin, torktumlare * Viktigt att korrekt installation gjorts/görs!
Torkskåp med inredning *
Tvättbänk och tvättlåda *
Kall- och varmvattenledning inkl armatur * Till de delar som inte är synliga i lägenheten.
BRH svarar för underhåll av ytskikt.
Golvvärme *
Ventilation och värme Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Ventilationskanaler som utgör del av husets ventilation * Om den tjänar fler än den egna lägenheten
Ventilationsdon! * Från- och tilluftsventiler. Inställningen får inte ändras. Brh ansvarar för rengöring.
OBS! Var noga så att inställning ej rubbas.
Utluftsdon, springventil! *
Notering: SBC/Bostadsrätterna tror att ansvaret för ventilationsdon, utluftsdon och springventiler kan läggas på bostadsrättshavaren. De har fel! Däremot ansvarar naturligtvis bostadsrättshavaren för att dessa inte manipuleras med så att ventilationen inte fungerar.
Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa! *
Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat! * Bostadsrättshavaren ansvarar för målning av radiator
Handdukstork * Som föreningen försett lägenheten med
Elektrisk golvvärme * Som bostadrättsinnehavaren har försett lägenheten med
Köksutrustning Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Diskmaskin * Förstärkt fuktskydd krävs
Kyl och frysskåp *
Spis och mikrovågsugn
Annan köksinredning
Diskbänk med beslag *
Köksfläkt och spiskåpa * Byte och rengöring av filter åligger BRH.
BRF ansvarar om fläkten ingår i husets ventilationssystem.
El-artiklar Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Elförsörjning till lägenheten *
Elcentral/säkringsskåp * * Ansvar ligger normalt på brh. Lämpligheten i detta kan diskuteras. Ansvar kan tas över av brf
Byte av säkring * I lägenhet och tillhörande utrymme (t.ex. garage)
Elledningar i lägenhet * Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare * BRH byter lampor och lysrör.
Uttag för motorvärmare * Säkringar byts av den som hyr bilplatsen
Förråd, gemensamma utrymmen m.m. Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Gemensamma utrymmen * T.ex. soputrymme
Förråd till lägenhet upplåtet med bostadsrätt och liknande utrymmen tillhörande lägenheten * Samma regler som för lägenhet avseende golv, väggar, innertak, inredning, etc
Dörr- och låsbeslag till lägenhetsförråd som ingår i upplåtelsen *
Garage * Samma regler som för underhåll i lägenheten
Nätväggar i förråd och garage *
Mark, uteplats m.m. Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt * Enligt nyttjanderättsavtal med bostadsrättshavaren
Mark som ingår i upplåtelsen * BRH är skyldig att följa vad som specificerats i stadgarna om detta.
Uteplats * Snickerier, etc.
BRH får ej utföra egna installationer.
Staket och grindar * Trävirket
Staket och grindar * Rengöring och målning. Föreningen håller med färg
Snöskottning och renhållning * Gäller t.ex. balkong, altan eller uteplats
Balkong och altan Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Målning av balkongtak, sida och utsida av balkongfront *
Ytbehandling av balkonggolv samt insidan av balkongfront * Ytbehandling och målning utföres enligt föreningens instruktioner
Glas på inglasad balkong/altan * Motsvarar vad som gäller för fönster när föreningen försett lägenheten med dessa. Övriga fall bör regleras genom avtal mellan brh och brf.
För inglasning gäller att typgodkänd konstruktion krävs och att godkänd entreprenör anlitas för uppsättningen. BRF har byggnadslov.
Målning av utsida till tak, sida och skärm *
Odlingslåda * BRH ansvarar för jord och växter medan BRF svarar för låda av betong
Vädringsställning och beslag *
Övrigt Brf:s ansvar Brh:s ansvar Kommentarer
Inredningssnickerier, socklar, foder och lister! *
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning! *
Kåpor till belysningsarmatur! *
Gardinstång *
Torkställning i badrum *
Anordning av informationsöverföring, t.ex. bredband och kabel-TV * Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Brandvarnare *