Inomhusklimat

Har du kallt i lägenheten? 

När vädret slår om och blir kallare kan det kännas kallt i lägenheten och frågor dyker upp om elementen och hur man gör för att inte ha det kallt. 

Vid väderomslag så tar det en tid för värmen att justeras. Efter ett tag ska det dock fungera och om det är kallt i lägenheten så kan man prova följande saker: 

Steg 1: Kontrollera så att du inte har möbler osv. som blockerar elementen och värmen. 

Steg 2: Kontrollera att du inte har drag vid fönster och vid balkongdörr. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ersätta tätningslister i fönster och dörrar. För hyresgäster är det hyresvärdens ansvar (ta kontakt med Svefab). 

Steg 3: Kolla värmen i elementen. 

  1. Är elementen varma? Gå vidare till steg 4. 
  2. Är elementen kalla upptill men varma nedtill? Detta betyder att elementen behöver luftas – kontakta Svefab
  3. Är det varmt på ena sidan av ventilen/termostaten, men kallt eller svalt på den andra? Detta indikerar att ventilen inte fungerar som det ska och att värmen därför inte sprids ut i elementet. Du kan prova att ”motionera” ventilen genom att skonsamt vrida vredet/termostaten från min till max 2-3 gånger. Fungerar inte det – kontakta Svefab. (Obs. försök inte åtgärda detta själv då det finns risk att orsaka vattenskador.) 

Steg 4: Kolla ventilationen

Vi har ventilation med självdrag som bygger på att kall (torr) luft kommer in via friskluftsventiler vid bl.a. fönstren och därefter värms upp. Detta leder till att den varma (och fuktiga) luften stiger och går ut genom utsugsventilerna i kök och badrum. Detta skapar en cirkulation av luft och är viktig för luftkvaliteten och för att transportera ut fukt.

Friskluftsventilerna och utsugsventilerna behöver justeras samtidigt, och luften behöver kunna cirkulera i lägenheten. Ventilerna ska dock inte stängas helt. Stängs friskluftsventilerna helt riskeras istället ett bakdrag, och därmed att hålla kvar den fuktiga luften och få kall luft i utsugsventilerna. Här gäller det således att hitta rätt balans, att inte låta ventilerna släppa in för mycket kall luft, men samtidigt att inte stänga dem helt och därmed få ett bakdrag.