Styrelsen

För att ytterligare effektivisera vårat arbete så kommer vi lägga ut de datum som vi kommer att hålla styrelsemöten. Du hittar datumen i vänstermenyn under ’Viktiga datum’. Har du frågor som du vill att styrelsen tar ställning till så vet du ungefär efter vilken dag du kan vänta dig besked från oss.

Till er som har frågor som styrelsen behöver ta ställning till: hör av er per e-post/brev i god tid innan nästkommande möte.

E-post: brfsmalanningen3@gmail.com

Beslut kommer meddelas inom ett par dagar efter mötet alternativt snarast möjligt.