Styrelsen

För att ytterligare effektivisera vårt arbete så kommer vi lägga ut de datum som vi kommer att hålla styrelsemöten. Du hittar datumen i vänstermenyn under ’Viktiga datum’. Har du frågor som du vill att styrelsen tar ställning till så vet du ungefär efter vilken dag du kan vänta dig besked från oss.

Till er som har frågor som styrelsen behöver ta ställning till: hör av er per e-post/brev i god tid innan nästkommande möte.

E-post: brfsmalanningen3@gmail.com

Beslut kommer meddelas inom ett par dagar efter mötet alternativt snarast möjligt.


Styrelsen 2023/2024

Helen Lind Jaktlund
Ordförande

Helén har bott i föreningen i 15 år och har arbetat med ungdomar som kommit snett i samhället i mer än 30 år. Hon har varit ordförande i hyresgästföreningen innan området blev en BRF. Hon är även engagerad i flera föreningar.

Sandra Holmqvist
Sekreterare

Sandra har bott i föreningen sedan 2021. Hon bor tillsammans med sin son samt katt och jobbar som anestesisjuksköterska.

Gustav Hansson
Kassör

Gustav har bott i föreningen sedan 2014. Han har en bakgrund som forskare i nationalekonomi och arbetar numera som analytiker inom forskningspolitik.

Maria Widemar
Ledamot

Annika Karlström
Ledamot

Annika är en pensionerad barnmorska som tillsammans med sin man flyttade in i föreningen 2021. De har även en fritidsbostad utanför Sundsvall.

Nina Forsman
Suppleant

Ronja Wall
Suppleant

Andreas Frisk
Suppleant

Andreas har bott i föreningen sedan 2022. Han är civilingenjör och forskare inom fysik.