Styrelsen

För att ytterligare effektivisera vårt arbete så kommer vi lägga ut de datum som vi kommer att hålla styrelsemöten. Du hittar datumen i vänstermenyn under ’Viktiga datum’. Har du frågor som du vill att styrelsen tar ställning till så vet du ungefär efter vilken dag du kan vänta dig besked från oss.

Till er som har frågor som styrelsen behöver ta ställning till: hör av er per e-post/brev i god tid innan nästkommande möte.

E-post: brfsmalanningen3@gmail.com

Beslut kommer meddelas inom ett par dagar efter mötet alternativt snarast möjligt.


Styrelsen 2022/2023

Helen Lind Jaktlund
Ordförande

Helén har bott i föreningen i 15 år och har arbetat med ungdomar som kommit snett i samhället i mer än 30 år. Hon har varit ordförande i hyresgästföreningen innan området blev en BRF. Hon är även engagerad i flera föreningar.

Sandra Holmqvist
Sekreterare

Gustav Hansson
Kassör

Gustav har bott i föreningen sedan 2014. Han har en bakgrund som forskare i nationalekonomi och arbetar numera som analytiker inom forskningspolitik.

Johan Lindmark
Ledamot

Har bott i föreningen sedan slutet av 2013. Arbetar inom IT-sektorn med utveckling och förvaltning.

Nina Forsman
Ledamot

Ronja Wall
Suppleant