Ansökan om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen och godkännande ges för maximalt ett år i taget. Avgift för andrahandsuthyrning bostadsrätt debiteras av föreningen med 10% av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 2020, 47300 kr och avgift för ett helt år är därmed 4730 kr. Detta beslut är taget på föreningsstämmorna 2015-05-07 och 2015-10-20. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till förverkande av hyresrätt/bostadsrätt.

Hur?
1. Ansökan görs genom att logga in på Nabos kundportal.
https://portal.nabo.se/kundportal

2. Sedan klickar ni på knappen Din lägenhet/lokal i den vänstra menyn.

3. Och sist Ansökan om andrahandsuthyrning i högra hörnet.

4. Fyll sedan i formuläret så skapas ett ärende.

5. Beslut tas vid styrelsemöte, som hålls en gång per månad.