Fastighetsskötsel

Vi använder oss av SVEFAB för fastighetsskötseln i vår förening. SVEFAB ronderar en gång i veckan hos oss, oftast torsdagar eller fredagar, men det kan även blir en annan dag om de har ett ärende i området. Behöver ni göra en felanmälan om något inträffat i eller utanför lägenheten gör ni det på nedan tre sätt:

Telefon: 020-544 022 (Felanmälan och jour)
Mail: info@svefab.com
Hemsida: SVEFAB Kundportal
Öppettider: Vardagar 07.00 – 16.00

Observera att ärenden som gäller exempelvis skadedjur eller olovlig parkering inte innefattas av göra en felanmälan.

När kan jag ringa jouren för akuta fel?
Vänligen se sidan Akuta ärenden/fel