Inför flytt

Ska du sälja din bostadsrätt? Brf Smålänningen 3 inför från och med den 1 januari 2019 överlåtelsesyner. Detta innebär att samtliga lägenheter som överlåts i föreningen ska genomgå denna syn i samband med detta.

Du som innehavare behöver inte aktivt göra något vid en överlåtelse. Du behöver dock vara anträffbar på de kontaktvägar som du uppgett i överlåtelseavtalet och du behöver ge access till lägenheten den tid avsynen bokats. Avsynen kommer att utföras av vår fastighetsförvaltare och de kontaktar dig för tidsbokning så snart överlåtelseavtalet inkommer till dem. Denna avsyn utförs bland annat i syfte att säkerställa att föreningens delar av lägenheten är i gott skick, samt att inga olovliga installationer utförts som kan påverka föreningens fastigheter. Man kommer bland annat att kontrollera element och ventilationssystem.