Parkering

Föreningen har 13 parkeringsplatser för uthyrning. Alla parkeringsplatser är för närvarande uthyrda. För parkeringsplatserna finns en kö som hanteras av vår ekonomiska förvaltare, Nabo.

Regler i korthet: 

  1. Endast en parkeringsplats per lägenhet är tillåten.
  2. Erbjudande av ledig parkeringsplats erbjuds den som står näst i tur i kön. Erbjudande sker via mail med krav på svar inom 7 dagar.
  3. Efter ett nej, eller underlåtande att svara på ett erbjudande faller man ur kön.
  4. Medlem som har en parkeringsplats har ej rätt att hyra ut denna i andra hand (vid uthyrning av lägenhet i andra hand tillåts den tillfälliga boende att nyttja parkeringen).
  5. Föreningen hyr endast ut parkeringsplatser till medlemmar eller hyresgäster i Smålänningen 3.
  6. För att äga rätt till parkeringsplats krävs att man är stadigvarande boende i Smålänningen 3 (minst 180 dagar per år).
  7. För att äga rätt till parkeringsplats krävs att man har körkort samt förfogar över ett inregistrerat, besiktigat och kördugligt fordon. Om föreningen kräver behöver man kunna påvisa detta, annars sägs hyresavtalet upp med omedelbar verkan.

Köregler: 

Parkeringsplats är enbart till för att parkera fordon. De avser dessutom fordon i körbart skick. Med körbart skick menas att fordonet måste vara besiktigad, skattad och försäkrad.

Om hyresgästen inte efterlever ovanstående regler kan föreningen komma att kräva rättelse. Om hyresgästen inte vidtar rättelse avseende efterlevnaden av reglerna eller annan åtgärd beslutad av styrelsen, äger styrelsen rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Genom påtecknande av hyresavtal accepterar hyresgästen ovanstående regler och anvisningar.

Anmälan till kön:

1. Logga in på: https://portal.nabo.se/kundportal/login
2. Klicka på ’Köer’ i menyn till vänster.
3. Sedan knappen ’Ställ dig i kön’ under ’P-platser’
– När du får platsen kommer du bli meddelad via din e-post och tackar ja/nej via samma portal

När det blir en plats ledig meddelar Nabo personen som står först i kön att det nu finns en plats ledig. Meddelandet sker via mail. Den sökande har då sju dagar på sig att svara. Underlåter du att svara alternativt tackar nej till platsen, går platsen till nästa person i kön. Du kommer då även att förlora din plats i kön och behöver ställa dig i kö på nytt, om så önskas. På detta sätt fortgår systemet tills någon köande tackar ja till erbjudandet. Om du förlorat din plats i kön kan du när som helst anmäla dig till kön igen.