Ekonomisk förvaltning

Nabo assisterar och hjälper oss med föreningens ekonomi.

Hemsida: https://www.nabo.se/
Kundportal: https://portal.nabo.se/kundportal/login
I portalen kan du se information om avier,  lägenheten, parkeringskö etc.

Telefon: 010-2880027

Telefontid 09.00-11.30

Ha  kund- eller personnummer till hands när du kontaktar kundtjänst.