Hyresavier

Vid frågor angående hyresavier kontakta vår ekonomiska förvaltare Nabo

Måndag – Fredag 09:00-12:00
Telefon: 010-288 00 27

Ha  kund- eller personnummer till hands när du kontaktar kundtjänst.

Ni hittar även information om avier på deras kundportal.
– https://portal.nabo.se/kundportal/login