Akuta ärenden/fel

Kontakta SVEFAB på telefon 020-544 022

Vid störningar kontakta störningsjouren: 08 551 115 16

Anvisningar
I nedanstående anvisningar omfattar begreppet HELG: “aftnar”, lördagar och “röda” dagar, då vardagsmorgon (07.00) ej infaller inom 24 timmar från inkommen felanmälan.

Läs nedan vad som räknas som akut:

 • Akuta Ärenden såsom : Vatten läcka i lägenhet eller i gemensamma utrymmen, elavbrott i allmänna utrymmen.
 • Brand i lägenhet eller gemensamma utrymmen ring 112.
 • Avlopp:
  Stigande avlopp åtgärdas oavsett system. Stopp i wc åtgärdas om endast en wc finns i lägenheten/lokalen. Stopp i kök åtgärdas under specifika tider på helgen (Fre-sön) Kl: 08:00-16:00
 • EL:
  • Helt strömlös lägenhet åtgärdas (gäller ej jordfelsbrytare i lägenhet).
  • Belysning i trapphus åtgärdas.
  • Delvist strömlöst/Huvudsäkring som ej är belägen i lägenhet eller lokal åtgärdas endast helg om den tar kyl/frys
  • Källar- och vindsbelysning åtgärdas ej.
  • Gruppsäkring eller kortslutning i grupp eller dylikt åtgärdas ej.
 • Glas:
  I entréer rensas sönderslaget glas och provisorisk täckning sker. Till lägenhet/lokal åtgärdas glas ev. av glasjour beroende på hur skadan ser ut, lägenhetens/lokalens placering samt årstid.
 • Hiss:
  • Hissfel åtgärdas alla dagar av Fastighetsägaren anvisad åtgärdare. Jourentreprenör förmedlar hissfel till åtgärdare.
 • Kyl/frys/spis: Åtgärdas ej.
 • Lås:
  • Tekniskt låsfel skall kunna åtgärdas av jourpersonal men med restriktiv bedömning.
  • Säkerhetsdörrar som Fastighetsägaren satt in åtgärdas.
 • Skadegörelse:
  • Åtgärdas där risk för personskada, eller risk för annan skada eller stöld föreligger, dock ej vinds- eller källarförråd.
 • Tvättstuga:
  • Tvättstugeutrustning åtgärdas endast helger. Gäller ej separat centrifug där risk för personskada kan uppstå.
  • Helt strömlöst åtgärdas.
 • Vatten:
  • Utströmmande vatten åtgärdas t.ex. rörbrott! läckage eller forsande vatten ur kran. Krandropp eller rinnande wc åtgärdas ej.
 • Varmvatten:
  • Uteblivet varmvatten åtgärdas efter flera separata felanmälningar och efter egen bedömning (sunt förnuft). 3st separata anmälare
 • Ventilation:
  • Fläktstopp åtgärdas helger efter flera separata felanmälningar och efter egen bedömning (sunt förnuft).
 • Värme:
  • Igångsättning av värmeanläggning sker antingen efter automatlarm till larmförmedlingsföretaget eller efter flera separata, 3st anmälare felanmälningar och efter egen bedömning (sunt förnuft).
 • Övrigt:
  • Vid större skador, brand mm skall kontakt tas med Fastighetsägarens kontaktperson enligt separat lista.