Informationsbrev december

Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev med jämna mellanrum då styrelsen vill informera om vad som händer i vår förening.

Hemsidan uppdateras med det senaste och vi sätter upp lappar i portarna eller lägger i brevlådan om det är något speciellt.  Ett försök vi gjorde för att få ut information och ge möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter var att hålla lokalen öppen en gång i veckan.

Nu var det inte så många som tog den möjligheten så därför kommer vi att ha Öppet hus i lokalen en gång i månaden från årsskiftet. Det är fortfarande torsdagar 19.00-20.00. Schema kommer att läggas ut på hemsidan.

Städdag

Lördagen den 29 november hade vi en gemensam städdag.

Vi rensade förråd och cykelrum. Vi krattade och gjorde fint ute.

Jätteroligt att så många kom.  Stort Tack!

Arbeten som gjorts:

  • Spolat rent dagvattenbrunnar
  • Taken har gåtts igenom och lagats där det behövdes
  • Alla hyreslägenheter har besiktigats
  • Skräpet som stod i källaren på Sigrid Undset gata 24 är borta.

Valberedningen

Nu är vår valberedning i gång med sitt arbete. Den 11 dec 19.00 -20.00 kommer de finnas i vår lokal på Holbergsgatan 20. Där kan du möta dem och komma med idéer och synpunkter. I valberedningen ingår Anki Lind och Cynthia Fredes. De kontaktas på cynthia.brf3@hotmail.com. Det går också att lägga ett brev i vår lokal märkt med Valberedningen.

Parkering

Vi har inte varit nöjda med det parkeringsbolag vi har idag så vi har bytt till Bevaknings Assistans AB.

Det kommer att sättas upp skyltar med det nya numret. Man kan ringa samma telefonnummer som till störningsjouren så länge. Det är samma firma som kommer ta hand om parkeringen.

Tvättstugan

Vi har under november begränsat tvättiderna till 6 gånger i månaden. Det kommer att utvärderas efter nyår.

Lägenhetsköp

Vi har tidigare meddelat i informationsbrev om möjligheten för hyresgäster att köpa loss sin hyreslägenhet. Det gamla erbjudandet gäller fram t o m 31/12 2014.

Vill du utnyttja erbjudandet måste du därför meddela styrelsen om detta före årsskiftet. Priset är det ursprungspris som gällde vid ombildningen plus 30 % och ränta på 2,75% per år. Därefter är det marknadspris som gäller. För dig som inte vill utnyttja erbjudandet sker ingen förändring utan du bor kvar som hyresgäst som tidigare.

Om du vill utnyttja erbjudandet så skall du meddela styrelsen skriftligen. Meddela namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer. Anmälan kan läggas i brevinkastet till vår lokal på Holbergsgatan 20 eller skickas på e-mail till ”brfsmalanningen3@gmail.com” före den 31/12, 2014.

Avgiftshöjning

Sedan ombildningen till bostadsrättsförening i maj 2013 har inga justeringar av månadsavgifter eller hyror skett. För att fortsätta följa ekonomisk plan och hålla en ekonomi i balans behöver föreningen fr.o.m. 1 januari 2015 göra en höjning av månadsavgifterna med ca 10% vilket för de flesta boende motsvarar ca 200-300 kr per månad. Styrelsen återkommer med mer information kring detta när vi har arbetat klart med budgeten för 2015. Vi återkommer inom kort och efter förhandlingar med hyresgästföreningen också med information kring justering av hyror för 2015.

God Jul och Gott nytt år

Styrelsen