Styrelsen

Helen Lind Jaktlund

Ordförande

Helén har bott i föreningen i 15 år och har arbetat med ungdomar som kommit snett i samhället i mer än 30 år. Hon har varit ordförande i hyresgästföreningen innan området blev en BRF. Hon är även engagerad i flera föreningar.

Hanna Vennström

Sekreterare

Gustav Hansson

Kassör

Gustav har bott i föreningen sedan 2014. Han har en bakgrund som forskare i nationalekonomi och arbetar numera som analytiker inom forskningspolitik.

Johan Lindmark

Fastighetsansvarig

Har bott i föreningen sedan slutet av 2013. Arbetar inom IT-sektorn med utveckling och förvaltning.

Nina Forsman

Trädgårdsansvarig

Sandra Holmqvist

Information

Ronja Wall

Suppleant