Styrelsen

Helen Lind Jaktlund

Ordförande Fältarbetare

Helén har bott i föreningen i 15 år och har arbetat med ungdomar som kommit snett i samhället i mer än 30 år. Hon har varit ordförande i hyresgästföreningen innan området blev en BRF. Hon är även engagerad i flera föreningar.

Jonas Johnsson

Sekreterare Lärare

Jonas har bott i föreningen sedan sommaren 2015. Arbetar till vardags som lärare och som huvudskyddsombud för Lärarförbundet. Jonas har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i olika typer av föreningar däribland en bostadsrättsförening som sekreterare.

Gustav Hansson

 Kassör Analytiker

Gustav har bott i föreningen sedan 2014. Han har en bakgrund som forskare i nationalekonomi och arbetar numera som analytiker inom forskningspolitik.

Johan Lindmark

Ledamot  IT-specialist

Har bott i föreningen sedan slutet av 2013. Arbetar inom IT-sektorn med utveckling och förvaltning. Har suttit i styrelsen för tidigare bostadsrättsförening och boende.

Hanna Vennström 

Ledamot