Planerat avbrott fjärrvärme 2024-05-23 — 24

Stockholm Exergi stänger av fjärrvärmen för att utföra ett driftarbete.

Planerat start: 2024-05-23 15:00
Planerat slut: 2024-05-24 15:00

Under avstängningen kommer värme och varmvatten inte finnas, dock kommer kallvatten fungera som vanligt.

För mer information se: www.stockholmexergi.se/avbrott