Påminnelse!

Hej!
Här kommer en påminnelse att poströsta inför årsstämman den 16 juni!
Poströstningsblanketten ska lämnas in senast tisdagen den 15 juni i föreningens brevlåda på Holbergsgatan 20 NB eller via e-post brfsmalanningen3@gmail.com.
OBS! Kom ihåg att skriva under blanketten – annars blir den ogiltig. Detta gäller även dig som lämnar in via e-post; skriv under och skanna in (det går bra med fotografi på blanketten).
Vi har inte fått in några frågor som skall behandlas inför stämman.
Med vänlig hälsning, Styrelsen