Påminnelse om extrastämman och röstning

Hej!

En påminnelse om vår extrastämma på tisdag 23/2 kl.18-18.30, på gården utanför Sigrid Undsets gata 8.

Om du inte kan närvara går det jättebra att poströsta.

Med vänlig hälsning, Styrelsen.