Se upp med ”falska hantverkare”

Det har varit en incident på Sigrid Undsets gata 24 att en man har velat komma in i en lägenhet för att kolla ventilationen. Vi vill uppmana alla att vara vaksamma och inte släppa in främmande personer som man inte vet säkert är från föreningen. När styrelsen beställer arbete från hantverkare eller när Jensen utför arbete så meddelas alltid berörda i förväg med lappar i brevlådan och på hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen