Kallelse till årsstämma, årsredovisning och erbjudande från Nordea

Kallelse till årsstämma den 16:e juni.
Med hänysn till den pågående pandemin kommer årsstämman att genomföras med poströstning. I bifogade filer finns kallelse och årsredovisning. Poströstningsblankett kommer att skickas ut inom kort.
Erbjudande från Nordea
Nordea har ett erbjudande om bolåneräntor till alla medlemmar i Brf Smålänningen 3, se bifogad fil. Föreningen har sina bolån i Nordea, och Nordea har också tagit fram ett erbjudande för medlemmar. Nordea tillämpar individuell prissättning.
Med vänlig hälsning, Styrelsen.